På unzip-online kan du avkomprimera .zip- och rar.-filer utan att behöva installera något program.

Detta gör unzip-online pefekt för skolan och jobbet där en avkomprimeringsmjukvara oftast saknas.